www.paulliekwie.nl    


logo azteekse zon
stoelmassage lie kwie

IN DE PERS


Artikel van 10/12/08 BN DE STEM 

Triggerpoints, de "Janet Travell en David Simons Story"

Over myofasciale pijn en triggerpoints

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Een triggerpoint kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. 

Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en
pijn van het houdings- en bewegingsapparaat. De schattingen door onderzoekers gedaan naar het voorkomen van myofasciale triggerpoints als oorzaak van pijnklachten in het spierstelsel variŽren sterk van 21%-93%. Gebrek aan diagnostische kenmerken, ongetraindheid van de onderzoekers, verschillen in de onderzochte patiŽntengroepen en de duur van de klachten
veroorzaken deze verschillen.

De definitie van een myofasciaal triggerpoint.
Een myofasciaal triggerpoint (lees pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik kan men een
strakke streng waarnemen en in deze streng zit een plaatselijke verdikking
(ongeveer ter grote van een tarwekorrel). Deze plek is pijnlijk bij druk en
kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patiŽnt herkent
in de uitstralende pijn zijn klacht. Ook veroorzaakt een myofasciaal
triggerpoint een veranderde spierfunctie (b.v. spierkracht afname, spierverkorting etc.) en symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn,
duizelig/licht in het hoofd, wazig zien of koude handen (ook wel autonome
symptomen genoemd).


De kenmerkende symptomen van een triggerpoint.

 • Bij belasten van de spier met een triggerpoint ervaart de patiŽnt pijn.
  Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor die spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied. 

 • Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen geeft pijn, dus ďleertĒ de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van een
  verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in een spierverkorting. 

 • Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in spierkracht afname. 

 • Vegetatieve reacties: veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (b.v. bij aanraking snel rood
  worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen. 

 • CoŲrdinatie stoornis (zoals slechter wordend handschrift). 

 • Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie. 

 • Iemand kan een sterk wisselend klachtenpatroon ervaren, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variŽren. 

Diagnostiek van een triggerpoint.
Deze begint met het herkenning van het pijngebied van de patiŽnt. De
therapeut kijkt welke spieren de pijn (voor die spier karakteristiek uitstralingsgebied) eventueel kunnen veroorzaken en onderzoekt deze spieren. Deze triggerpoints bevinden zich in een verharde streng en voelen bij palpatie aan als een plaatselijke verdikking. De patiŽnt ervaart door druk
de herkenbare pijn. Tevens wordt er gekeken naar afname van spierkracht en spierlengte. 

Het ontstaan van een triggerpoint.
Een triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau en er ontstaat een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel. Deze belastingen kunnen te maken hebben met ďberoepshoudingenĒ en leefgewoontes. Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren bijvoorbeeld: een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma etc.) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak voor het ontstaan van de klacht voor een patiŽnt duidelijk (b.v. val van een trap) maar vaak weet men niet precies de oorzaak en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen. 

Wat maakt een triggerpoint pijnlijker en wat vermindert de pijn?
Verergering door: 

 • veelvuldig gebruik van de betreffende spier zonder pauze 

 • als tijdens het bewegen de spier plotseling verkort wordt 

 • afkoeling (schaarse kleding), transpiratie 

 • druk op betreffende spier , b.v. knellende das, zware tas. 

Vermindering door: 

 • korte periode van rust inbouwen tijdens het bewegen, pauzes 

 • langzaam rekken van de spier bijvoorbeeld onder een warme douche 

 • temperatuur waarbij het lichaam kan ontspannen, aangename warmte 

 • fysiotherapie/injectietherapie 

Onderhoudende factoren ten aanzien van de klachten.
Talrijke factoren kunnen het bestaan van myofasciale triggerpoints
onderhouden. Vooral bij patiŽnten met chronische myofasciale pijn is
aandacht voor deze factoren van belang. 

Klachten onderhoudende factoren zijn: 

 • mechanische stress: slechte werkhouding, (bellen met hoorn geklemd tussen schouder), knellende kleding 

 • voeding: bijvoorbeeld vitamine tekort, alcoholmisbruik, roken, slecht eten

 • bepaalde aandoeningen: suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen (b.v. maag) etc. 

 • psychologische factoren: depressie, angst, stress, onbegrip spierstelsel door de patiŽnt 

 • chronische infecties 

Therapie.
De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale
triggerpoints, waardoor de strakke spierstrengen worden losgemaakt die
verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden. Hiervoor bestaan verschillende therapeutische technieken. 

De meest gebruikte technieken zijn: 

 • Stroomtherapie in de vorm van microcurrent, TENS

 • cirkelvormige knedingen met toenemende druk 

 • strijkingen met ijs gecombineerd met spierrekking (het blijkt dat een spierspasme/afweerspanning ten gevolge van rek te remmen is door een
  kortdurende intense koude prikkel toe te dienen over de huid boven de spier met zijn triggerpoint en zijn bijbehorend uitstralingsgebied). Een veel
  voorkomende behandelvorm is de "stretch and spray" waarbij met een coolant spray het triggerpoint en de uitstralende pijnzone wordt gesprayd, alvorens de behandelaar tot de stretch overgaat.

 • warmte applicatie; dit geeft ontspanning in de spier. 

 • contract-relax (aanspannen en ontspannen) 

 • leren ontspannen van de spier (hiervoor hebben we meetapparatuur zodat men kan zien of dit lukt)  Ook zijn (houdings)adviezen belangrijk en eventuele oefeningen. 

Wat kunt u als patient zelf doen aan uw klachten?
Belangrijk is om te ontdekken welke activiteit en/of houding precies de pijn
veroorzaakt. Zo kan de therapeut analyseren welke spieren hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook is belangrijk na te gaan welke klachtonderhoudende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld stress,
werkhouding etc. Vanzelfsprekend dient u als patiŽnt een actieve rol in te
nemen in de behandeling door eventuele adviezen en oefeningen uit te voeren en actief mee te denken met de behandeling.

Hoeveelbehandelingen zijn er nodig?
Dit is een veelgestelde vraag en moeilijk te beantwoorden, daar geen persoon hetzelfde is. Er bestaat veel verschil in het reactievermogen tussen mensen onderling, met name in het tempo waarin MFTP te inactiveren zijn. Hoe resoluter en consequenter een patiŽnt zijn veroorzakende en klachtonderhoudende factoren aanpakt des te sneller een blijvend goed
resultaat wordt bereikt. 

In het algemeen geldt: hoe langer de periode is tussen het ontstaan van de
klacht en het begin van de behandeling, des te groter is benodigd aantal behandelingen. 

De fysiologie van een triggerpoint* 
Het deel van een spiervezel dat de feitelijke contractie verzorgt is een
microscopisch kleine eenheid die sarcomeer wordt genoemd. Een sarcomeer trekt zich samen als zijn twee delen bij elkaar komen en zich als vingers in
elkaar vouwen. In je spieren moeten miljoenen sarcomeren zich samentrekken om ook maar de geringste beweging te veroorzaken. Een triggerpoint bestaat als te sterk gestimuleerde sarcomeren chemisch niet langer in staat zijn hun samengetrokken toestand te verlaten.

Normaal gesproken werken de sarcomeren als kleine pompjes. Ze trekken zich samen en ontspannen om het bloed, dat in hun metabolische behoeften voorziet, door de capillairen te laten circuleren. Als de sarcomeren in een triggerpoint hun contractie vasthouden, stopt de bloedcirculatie in het betreffende gebied in feite. Het gebrek aan zuurstof en de ophoping van
afvalstoffen irriteren het triggerpoint. Het triggerpoint reageert op deze
noodtoestand met het versturen van pijnsignalen.

De massage van het triggerpoint spoelt het weefsel schoon en helpt de
vastgelopen sarcomeren in het triggerpoint weer los te komen. Door direct op de triggerpoints te werken, is massage de veiligste, meest natuurlijke en
meest effectieve vorm van pijntherapie.


UIT BN DE STEM 7 mei 2010

'Ik gebruik hulpmiddelen, zoals een meetlint met de cijfers in braille' - Sportmassage met de ogen dicht
door Harry Veenstra

ETTEN-LEUR/STEENBERGEN - Bij blinden wordt vaak gesproken over de onmogelijkheden. Paul Lie Kwie (49) uit Etten-Leur vindt dat je moet kijken wat wel kan. Zondag is hij een van de twee blinde sportmasseurs bij de Ultraloop in Steenbergen.

Het is voor de eerste keer dat hij, samen met de ook blinde Stephan Voorn, als masseur aan de loop meewerkt. Hij zou graag bij meer evenementen of een club aan de slag gaan. Zo wilde hij graag masseren bij een voetbalclub. "Maar het bestuur zag een masseur met een visuele beperking niet direct zitten." Toch gaat Lie Kwie in augustus met een verzorger meelopen om te kijken wat mogelijk is. "Ik zou bijvoorbeeld goed in de massageruimte kunnen werken. Maar als het moet kan ik ook best het veld op."

Hij heeft een aangeboren aandoening waarbij je, hoe ouder je wordt, steeds slechter gaat zien. "Mijn zicht is nu drie procent en ik hoop dat het stabiel blijft." Eigenlijk had hij fysiotherapeut willen worden, maar dat kon door zijn handicap niet. Eerst masseerde hij alleen in de hobbysfeer en haalde een certificaat voor stoelmassage. Een massage, die over de kleren heen, op de werkplek gedaan kan worden. Het gaat dan vaak om RSI-achtige klachten in nek en schouders. Enkele jaren geleden begon hij met de opleiding sportmasseur bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. "Daar worden blinden en slechtzienden opgeleid voor het officiŽle examen." Is de opleiding normaal een dag per week, voor de blinden is anderhalve dag per week. "Bij sportmassage heb je je ogen eigenlijk niet nodig. Je doet het puur op gevoel. Ik sluit zelfs mijn ogen als ik ga masseren." Ook intapen en bandageren heeft hij geleerd. "Je leert foefjes om dat goed te kunnen doen en ik gebruik aangepaste hulpmiddelen, zoals een meetlint met de cijfers in braille." Hij volgde bij Visio Het Loo Erf ook nog de vervolgopleiding blessurepreventie. ,,In de regio zijn niet veel sportmasseurs die dat hebben gedaan." Als hij naar buiten gaat maakt hij gebruik van een stok en kan hij zich goed redden. "Maar als ik ergens naartoe moet waar ik onbekend ben dan neem ik een taxi.''

Fotobijschrift: Ondanks het feit dat hij nagenoeg blind is, is Paul Lie Kwie gediplomeerd sportmasseur. Hij is zondag actief bij de Ultraloop in Steenbergen. 'Bij sportmassage heb je je ogen eigenlijk niet nodig. Je doet het puur op gevoel. Ik sluit zelfs mijn ogen als ik ga masseren.'foto Robert van den Berge/het fotoburo

www.bndestem.nl
klik hier voor het artikel op de website van BN De Stem